Magyar Antidopping Csoport

Negyedéves holléti-információszolgáltatás tartalmi követelményei ÚJ!

 
Tisztelt Sportoló!
 
A Nemzeti Doppingellenes Szervezet (HUNADO) tapasztalata szerint a közelmúltban rengeteg félreértés adódott a holléti információk feltöltésénél, a "rendszeres tevékenység" kötelezően megadandó tartalmi eleme körében.

Más -más előírások vonatkoznak a HUNADO Nemzeti Nyilvántartott Vizsgálati Csoport (RTP) és a HUNADO Vizsgálati Csoport (TP és General Pool) tagjaira. Ezeket az alábbiakban részletezzük: 
 
1. A HUNADO Nemzeti Nyilvántartott Vizsgálati Csoport (RTP) tagjai esetében a rendszeres tevékenység megadása - lehetőleg a negyedév valamennyi napjára -, bármely olyan tevékenységet felölelhet, amely során a Sportoló a doppingellenőrök számára elérhető doppingellenőrzés céljából. Elsődlegesen természetesen a preferált rendszeres tevékenység maga az edzés (edzési idő és pontos helyszín megnevezése), azonban ha a sportág sajátosságai, vagy egyéb időszakos okok miatt (pl. sérülés, off-season stb.), az edzések megadása pillanatnyilag nem lehetséges, úgy bármely egyéb rendszeresen végzett napi tevékenység (időpont és helyszín) is megadható, de kizárólag csak olyan tevékenység, ahol a sportoló megítélése alapján a doppingellenőrzés akadály nélkül lefolytatható. Ilyen tevékenység/helyszín lehet például gyógytorna, munkahely, otthoni erősítés, bármely okból egy adott, jól beazonosítható helyszínen való tartózkodás stb. 
 
2. A HUNADO Vizsgálati Csoport (TP és General Pool) tagjai esetében a rendszeres tevékenység megadása - lehetőleg a negyedév valamennyi napjára - az WADA előírások alapján (International Standard for Testing and Investigation) kizárólag az edzések feltüntetését jelenti, az edzési idő és pontos helyszín megnevezésével!
Ha a sportág sajátosságai, vagy egyéb időszakos okok miatt (pl. sérülés, off-season stb.), az edzések megadása pillanatnyilag nem lehetséges,azt a megjegyzés rovatban kérjük megindokolni és bejegyezni. Amint újra visszatér a rendszeres edzésmunkához, kérjük azt a holléti információba, mint "rendszeres tevékenységet" beírni szíveskedjenek!

 
A következő negyedév (2022. április 1. napjától 2022. június 30 napjáig terjedő időszak) holléti információinak feltöltése során kérjük, hogy a fenti tájékoztató figyelembe vételével töltse fel rendszeres tevékenységét az ADAMS rendszerbe!
 
Amennyiben bármely technikai probléma jelentkezik az ADAMS rendszer használata során, úgy annak kiküszöböléséig a holléti információkat email-ben is megküldheti az antidopping@antidopping.hu címre, .
 
Együttműködésüket előre is megköszönve,
 
Üdvözlettel:
Magyar Antidopping Csoport
 

 
Tisztelt Sportoló!

A Nemzeti Doppingellenes Szervezet (HUNADO) feladatkörét ellátó Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 2/C.; a továbbiakban: „Magyar Antidopping Csoport") képviseletében ezúton tájékoztatom, hogy a 2021 január 1-jétől hatályba lépő, új WADA Kódex által a holléti információ szolgáltatási határidők módosulnak.

Az új rendelkezések értelmében a negyedévet megelőző hónap 15. napjáig kell holléti információikat megadniuk az ADAMS rendszerben az alábbiak szerint:
Kitöltendő periódus:  A holléti információ feltöltésének határideje:
január, február, március (I. negyedév) a megelőző év december 16. napja
április, május, június (II. negyedév) a tárgyév március 16. napja
július, augusztus, szeptember (III. negyedév) a tárgyév június 15. napja
október, november, december (IV. negyedév) a tárgyév szeptember 15. napja


Továbbá, kérem vegye figyelembe, hogy az alábbi információk megadása kötelező a holléti információ szolgáltatás körében:
  • Edzés ideje és helye (rendszeres tevékenység);
  • Verseny időpontja és helyszíne;
  • Éjszakai szálláshely megnevezése és pontos címe;
  • Naponta 60 perces időintervallum megjelölése, mely az Ön megítélése szerint egy esetleges mintavétel szempontjából a legalkalmasabb időpont és helyszín;
  • Utazás (bármely hosszabb utazás időpontjának megjelölése)
  • Egyéb: Ön által fontosnak ítélt információ közlése a doppingellenőrök számára (szülési szabadság, kórházi kezelés, sérülésből való otthoni lábadozás, a vírushelyzetre tekintettel hatósági karantén, vagy önként vállalt elkülönítés otthoni körülmények között, stb.)

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy mind hazai (település, utca neve, házszám, kapucsengő), mind külföldi tartózkodása esetén (szálloda neve, pontos címe, szoba száma stb.), pontos és elégséges adatokat szükséges megadnia!
Továbbá tisztelettel nyomatékosan felhívjuk a figyelmét, hogy a nem beazonosítható lakcím (épület / lépcsőház vagy a lakás pontos számának hiánya), illetve a megadott lakcímen az Önnel való kapcsolatba lépés képtelensége (nincs vagy nem működő csengő, nem beazonosítható név a kaputelefonon, stb.) a holléti információ szolgáltatásának elmulasztását jelenti.
A hatályos nemzetközi és hazai szabályozás értelmében 12 hónapon belül 3 mulasztás regisztrálása, doppingfegyelmi eljárást von maga után.


Mivel a nemzetközi szabályozás a doppingellenőr számára a sportolóval való telefonon történő kapcsolatba lépést a helyszínen, csak nagyon speciális körülmények között engedélyezi, így az utóbbi időben gyakran tapasztalható megjegyzés a holléti információban, nevezetesen, hogy „kérem hívjanak fel telefonon”, sajnálatos módon nem kivitelezhető!

Együttműködésüket előre is köszönjük!