Magyar Antidopping Csoport

Összefoglaló a nemzeti (országos) szintű sportolók kötelezettségeiről

Ki minősül nemzeti (országos) szintű sportolónak?

Nemzeti szintű sportolónak minősül valamennyi legalább igazolt sportolói státuszban álló, a tárgyévben a 16. életévét betöltött sportoló, aki olyan sportágban sportol, amely sportág nemzetközi sportági szakszövetsége a WADA Kódex aláírójának minősül:
 • az érintett Olimpiász alatt országos / magyar bajnokságon érmet szerzett - az Olimpiász utolsó napjáig;
 • nemzeti válogatott keret tagja a tárgyévben és a tárgyévet megelőző évben - a tárgyév utolsó napjáig;
 • bármely a tárgyévben és a tárgyévet megelőző évben hazai rendezésű nemzetközi versenyen vagy külföldi versenyen indul, amely verseny nemzetközi sportági szakszövetség, vagy nemzeti sportági szakszövetség versenynaptárában szerepel - a tárgyév utolsó napjáig; 
 • államilag/nemzeti sportági szakszövetség által finanszírozott edzőtáborban vesz részt a tárgyévben és a tárgyévet megelőző évben akár Magyarországon, akár külföldön - a tárgyév utolsó napjáig;  
 • a tárgyévben a HUNADO nyilvántartott vizsgálati csoportjába tartozó sportoló - a tárgyév utolsó napjáig;
 • életkorára tekintet nélkül mindazon sportoló, akit a HUNADO nemzeti szintű sportolónak minősít és őt erről közvetlenül, vagy nemzeti szövetségén keresztül írásban értesít, az értestésben megjelölt időre.
Nemzeti (országos) szintű sportolóként kérjük, az alábbiakra legyen figyelemmel:
 1. Regisztrációval kell rendelkeznie a HUNADO rendszerében (www.antidopping.hu), adatait pedig frissítenie szükséges, különös tekintettel az elérhetőségeire.
 2. Gyógyászati célú mentességért 2016. január 1. napjától kizárólag az ADAMS rendszerén keresztül van lehetősége. Ebben az esetben ADAMS regisztrációval is kell rendelkeznie.
1. Regisztrációs kötelezettség a HUNADO rendszerében (www.antidopping.hu)

A nemzeti sportági szakszövetség gondoskodik arról, hogy a HUNADO által működtetett nyilvántartásban regisztrálja magát valamennyi, a szervezeti keretei között tevékenykedő, 16. életévét betöltött nemzeti (országos) szintű sportoló.
A regisztráció határideje
 1. a fenti a) pont alá tartozó sportoló esetében az éremszerzést követő 10. nap,
 2. a fenti b) pont alá tartozó sportoló esetében a tagsági viszony kezdőnapját megelőző nap 24. órája,
 3. a fenti c) pont alá tartozó esetében a versenyen történő nevezésének a napján, a nap 24. órájáig,
 4. a fenti d) pont alá tartozó sportoló esetében az edzőtábor kezdőnapját megelőző nap 24. órája,
 5. a fenti e) pont alá tartozó sportoló esetében a HUNADO erről szóló értesítésének kézhezvételét követő 8 napon belül.
A regisztráció keretein belül a sportoló valós, általa rendszeresen figyelemmel kísért és ellenőrzött elektronikus levélcímének (e-mail cím) megadása szükséges, figyelemmel arra, hogy a HUNADO a hatáskörébe utalt eljárások során elektronikus levelezés útján tartja a kapcsolatot az érintett sportolókkal és egyéb személyekkel.
Azon sportolók, akinek bármilyen okból kifolyólag nem tudnának eleget tenni regisztrációs kötelezettségüknek, munkaidőben a nemzeti sportági szövetségükhöz folyamodhatnak segítségért. A regisztrációval kapcsolatban a HUNADO is személyes segítséget nyújt azon sportolók részére, akik ezt igénylik és e célból a HUNADO irodájában munkaidőben megjelennek.

2. Gyógyászati célú mentesség iránti kérelem

Bármely olyan nemzeti (országos) szintű sportoló, akivel összefüggésben kivételesen, gyógyászati célból tiltott anyag, vagy tiltott módszer használata, illetve alkalmazása látszik indokoltnak, az igény felmerülését követően mielőbb, de főszabály szerint a sportoló következő versenye előtt legalább 30 nappal köteles gyógyászati célú mentességért folyamodni az ADAMS rendszeren keresztül, csatolva valamennyi releváns orvosi igazolást. Amennyiben gyógyászati célú mentesség iránti kérelmet kíván benyújtani, szükséges, hogy ADAMS regisztrációval is rendelkezzen, ebben az esetben (a kérelem előterjesztésének előfeltételeként) kövesse a 3. pont alatt összefoglalt lépéseket.
A kérelem, és a csatolt orvosi igazolást két nyelven, magyar és angol nyelven szükséges feltölteni. Amennyiben e körben segítségre szorul, munkaidőben forduljon a HUNADO munkatársaihoz bizalommal, akik a segítségére lesznek.
A TUE Bizottság haladéktalanul, de legkésőbb a nyomtatvány és annak valamennyi mellékletének benyújtását követő 30 napon belül a gyógyászati célú mentességekre vonatkozó nemzetközi követelmény vonatkozó rendelkezéseinek és a HUNADO honlapján közzétett eljárásrendnek megfelelően értékeli és elbírálja a kérelmet.
A gyógyászati célú mentesség körben született döntés elektronikusan, az ADAMS rendszerén keresztül kerül megküldésre a sportoló számára.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a HUNADO TUE Bizottsága által esetlegesen megadott TUE engedély nemzetközi szinten automatikusan nem érvényes, ezért szükséges lehet annak elismertetése a sportág nemzetközi sportági szakszövetségének TUE Bizottságával. Miután az elismerés eljárási határideje - az érintett nemzetközi sportági szakszövetség szabályzatától függően - hozzávetőlegesen 30 nap, javasoljuk, hogy aki nemzetközi szintű versenyre készül, magyar TUE engedélyének elismertetését mihamarabb kezdje meg, azt ne halassza az utolsó pillanatra. Amennyiben e körben segítségre szorul, munkaidőben forduljon a HUNADO munkatársaihoz bizalommal, akik a segítségére lesznek.

3. Regisztráció az ADAMS-ben 
(Csak akkor szükséges, ha gyógyászati célú mentességért folyamodna, vagy a mintavételi eredményeit kívánja megtekinteni.)


A nemzeti (országos) szintű sportolónak a HUNADO rendszerében történő regisztrációját követően van lehetősége az ADAMS rendszerében is regisztrálnia magát.
A regisztráció folyamata:
 1. Kérjük, írjon e-mailt az info@antidopping.hu, vagy az adams@antidopping.hu e-mail-címre, és kérje a HUNADO kollégáitól belépési kódját és kezdeti jelszavát.
 2. A HUNADO kollégái haladéktalanul megküldik Önnek az ADAMS rendszer belépési kódját és kezdeti jelszavát, továbbá egy összefoglalót a regisztráció menetéről.
 3. A megadott belépési kóddal és kezdeti jelszavával kérjük, lépjen be a rendszerbe, a kódhoz és a jelszóhoz mellékelt lépéseknek megfelelően.
 4. Az első belépést követően ne felejtse el módosítani kezdeti jelszavát!
   

Kérelem nyomtatvány ADAMS rendszer új hozzáférés regisztrációjához (2021)