Magyar Antidopping Csoport

Visszavonulás sportolói tevékenységtől - 2023.02.08

Tisztelt Sportolók!

Kérjük, hogy abban az esetben, ha sportolói pályafutásukat befejezték (azaz visszavonulásukat jelentették szövetségük felé) e tényről 2015. május 1. napjától a HUNADO-t is szíveskedjenek tájékoztatni.  A HUNADO erre a célra önálló nyomtatványt tett közzé, amely nyomtatvány a "Sportolók" menüpont alatt érhető el. A visszavonulás a HUNADO-val szemben kizárólag a nyomtatvány megküldésével válik hatályossá. A nyomtatványt postai úton kell a HUNADO-hoz eljuttatni.

A visszavonulás bejelentésének joghatásai:

  1. A HUNADO a visszavonulás bejelentéséről szóló nyomtatvány kézhezvételét követően értesíti a sportolót nemzeti nyilvántartott vizsgálati csoport tagságának törléséről, melyet követően a sportoló holléti információ szolgáltatására nem köteles.
  2. A visszavonulását bejelentő sportoló ugyanakkor a jövőben csak akkor térhet vissza nemzetközi eseményeken vagy országos (nemzeti) eseményeken a versenyzéshez, ha erről a tervezett visszatérést megelőző hat hónappal előzetesen írásban tájékoztatta a HUNADO-t és ezen időszak alatt - hat hónapon át - ellenőrzés céljából rendelkezésre áll (a HUNADO ez irányú kérése esetén ideértve a holléti információ-szolgáltatási kötelezettség teljesítését is). Ezért javasoljuk, hogy, akik csak ideiglenesen kívánnak visszavonulni, a fenti bejelentési kötelezettségükre legyenek tekintettel.Í

    A fenti 2. pontban hivatkozott előzetes bejelentési kötelezettség megszegése a "szabálytalan visszatérést" követően elért sportbeli eredmények megsemmisítését vonja maga után.Együttműködésüket megköszönve, további sikeres munkát kívánva,


Magyar Antidopping Csoport
HUNADO