Magyar Antidopping Csoport

Az egyes vizsgálati csoportok holléti információival kapcsolatos tudnivalók (2022)

A HUNADO 2022. január 1. napjától három szinten differenciálja a nyilvántartott vizsgálati csoportba tatozókat:

· elsődleges nyilvántartott vizsgálati csoport;
· másodlagos nyilvántartott vizsgálati csoport ("tesztelési csoport", vagy "testing pool");
· harmadlagos nyilvántartott vizsgálati csoport ("általános csoport", vagy "general pool").

A fenti különbségtétel elsődleges célja, hogy a sportolókat csak a lehető legszükségesebb  mértékben terhelje holléti információ-szolgáltatási kötelezettség. Az egyes szintekhez az alábbi adatszolgáltatási kötelezettség tartozik:

 
Csoport megnevezése Szolgáltatandó holléti információ Holléti információ
szolgáltatásának módja
Feltöltés gyakorisága
Elsődleges nyilvántartott vizsgálati csoport 1. Rendszeres tevékenység (elsődlegesen: edzés)
2. Versenynaptár
3. Éjszakai szálláshely
4. Napi 60 perc ráérési idő
(A korábbi évekhez képest változatlan.)
ADAMS Negyedévente,
a tárgyhó első napját
megelőző 15 nappal
Másodlagos nyilvántartott vizsgálati csoport 
("tesztelési csoport", vagy "testing pool")
1. Rendszeres  edzés
2. Versenynaptár
3. Éjszakai szálláshely
(Napi 60 perc megadása tehát nem kötelező!)
ADAMS Negyedévente,
a tárgyhó első napját
megelőző 15 nappal
Harmadlagos nyilvántartott vizsgálati csoport
("általános csoport", vagy "general pool")
1.       Rendszeres  edzés
2.       Versenynaptár
(Éjszakai szálláshely és napi 60 perc megadása tehát nem kötelező!)
Egyénileg bekerült sportolók ADAMS Negyedévente,
a tárgyhó első napját
megelőző 15 nappal
Válogatott csapatok*
e-mail útján
(teamwhereabouts
@antidopping.hu
)
 
Havonta,
legkésőbb a tárgyhót megelőző hónap 
25.napján 12:00 óráig (CET)
*Azon szövetségek részére, amelyek csapatai az általános csoportba kerültek besorolásra, a HUNADO írásbeli tájékoztatást nyújt a holléti információ szolgáltatás részleteiről.

A holléti információ-szolgáltatás módja tekintetében a korábbi szabályok irányadók, azaz a holléti információt (település, irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó, kapucsengőn szereplő név, szükség szerint a sportlétesítmény térképe etc.) olyan részletességgel szükséges megadni, hogy az alapján a sportoló felkutatása bárki akadály nélkül képes legyen.

Kérjük, győződjenek meg a csengők működőképességéről.

Telefonszám megadása – tekintettel a doppingellenőrzés előre be nem jelentett jellegére - a továbbiakban sem elegendő: a helyszínre vezényelt doppingellenőrök főszabály szerint a keresett sportolót telefonon nem hívhatják.