Magyar Antidopping Csoport

Tájékoztató Sportolói visszavonulásról

Tisztelt Sportolók!

Kérjük, hogy abban az esetben, ha sportolói pályafutásukat befejezték (azaz visszavonulásukat jelentették szövetségük felé) e tényről 2015. május 1. napjától a HUNADO-t is szíveskedjenek tájékoztatni.  A HUNADO erre a célra önálló nyomtatványt tett közzé, amely nyomtatvány a "Sportolók" menüpont alatt érhető el. A visszavonulás a HUNADO-val szemben kizárólag a nyomtatvány megküldésével válik hatályossá. A nyomtatványt postai úton kell a HUNADO-hoz eljuttatni.

A visszavonulás bejelentésének joghatásai:

  1. A sportoló a visszavonulás bejelentéséről szóló nyomtatvány benyújtását követően holléti információ szolgáltatására nem köteles, a nemzeti nyilvántartott vizsgálati csoport tagjai közül törlésre kerül.
  2. A visszavonulását bejelentő sportoló ugyanakkor a jövőben csak akkor térhet vissza nemzetközi eseményeken vagy országos (nemzeti) eseményeken a versenyzéshez, ha erről a tervezett visszatérést megelőző hat hónappal előzetesen írásban tájékoztatta a HUNADO-t és ezen időszak alatt - hat hónapon át - ellenőrzés céljából rendelkezésre áll (a HUNADO ez irányú kérése esetén ideértve a holléti információ-szolgáltatási kötelezettség teljesítését is). Ezért javasoljuk, hogy, akik csak ideiglenesen kívánnak visszavonulni, a fenti bejelentési kötelezettségükre legyenek tekintettel.
  3. A fenti 2. pontban hivatkozott előzetes bejelentési kötelezettség megszegése a "szabálytalan visszatérést" követően elért sportbeli eredmények megsemmisítését vonja maga után.

Együttműködésüket megköszönve, további sikeres munkát kívánva,

Magyar Antidopping Csoport
HUNADO