Magyar Antidopping Csoport

Tue a Gyógyászati célú mentesség

Kérelem gyógyászati célú mentesség igényléséhez (2024.07.10)
 

GYÓGYÁSZATI CÉLÚ MENTESSÉG – HUNADO


MI A GYÓGYÁSZATI CÉLÚ MENTESSÉG (TUE)?


A sportolók szenvedhetnek olyan betegségben, vagy lehetnek olyan állapotban, amely gyógyszerek szedését vagy beavatkozások elvégzését igényli. Amennyiben a gyógyszer vagy módszer, amelyet a sportolónak betegségére vagy állapotának kezelésére használnia kell a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) TILTÓLISTÁJÁN szerepel, a Gyógyászati célú mentesség engedélyt ad az adott sportolónak az adott szer vagy módszer használatára, ami azt jelenti, hogy az érintett sportoló nem követ el doppingvétséget (ADRV) a szer szedésével és ezáltal az alkalmazható szankciók sem alkalmazandók vele szemben. A gyógyászati célú mentességek iránti kérelmeket a TUE Bizottság (TUEC) orvosainak testülete értékeli.
 
A HUNADO TUEC által kiadott TUE-engedély (gyógyászati célú mentesség) csak nemzeti szintű versenyen és versenyen kívüli mintavételek során érvényesek.
 

MILYEN FELTÉTELEKNEK KELL TELJESÜLNIÜK A GYÓGYÁSZATI CÉLÚ MENTESSÉGHEZ?Az alábbi négy feltétel teljesülése szükséges TUE engedélyhez:
 
 • A szóban forgó tiltott anyagra vagy tiltott módszerre egy diagnosztizált, orvosi kezelésre szoruló állapot kezeléséhez van szükség, amit releváns klinikai bizonyíték támaszt alá;
 • A tiltott anyag vagy tiltott módszer gyógyászati célú használata nem fog - a körülmények mérlegelését követően - semmilyen plusz teljesítményjavulással járni ahhoz képest, mint ami attól lehetne várható, hogy az orvosi kezelésre szoruló állapot kezelését követően helyreáll a sportoló normál egészségi állapota;
 • A tiltott anyag vagy tiltott módszer az orvosi kezelésre szoruló állapot kezelése javallott, és nincs észszerű, engedélyezett gyógyászati alternatíva;
 • A tiltott anyag vagy tiltott módszer használatának szükségessége sem részben, sem egészben nem egy olyan anyag vagy módszer (TUE nélküli) korábbi használatának következménye, ami a használat idején tiltott volt.
 
A TUE-engedély megadása kizárólag a fenti feltételek mérlegelésén alapul. Nem kerül mérlegelésre, hogy a tiltott anyag vagy tiltott módszer vajon a klinikailag legmegfelelőbb vagy legbiztonságosabb-e, illetve, hogy annak használata valamennyi ország joghatósága alatt jogszerű-e
 

KI ADHAT BE TUE-ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELMET? HOL ÉS MIKOR LEHET TUE-ENGEDÉLYÉRT FOLYAMODNI?


Azon sportolóknak, akik a doppingellenes szabályok hatálya alá tartoznak, tiltott szer használatához vagy tiltott módszer alkalmazásához TUE-engedélyre (gyógyászati célú mentességre) van szükségük. Keresse fel a HUNADO illetékes kollegáit, amennyiben segítségre van szüksége TUE kérelme beadását illetően (tuebizottsag@antidopping.hu).
 
Először ellenőrizze, hogy a szükséges gyógyszer, amit szedni, vagy a módszer, amelyet alkalmazni kíván, szerepel-e a WADA Tiltólistáján.

Ne feledje, hogy az Ön felelőssége, hogy tájékoztassa orvosát (orvosait) arról, hogy Ön doppingellenes szabályok hatálya alá tartozó sportoló. Önnek és kezelőorvosának továbbá ellenőriznie kell a hatályos Tiltólistát az Önnek felírt bármilyen szer / módszer tekintetében. Amennyiben az anyag / módszer tiltott, akkor keressenek más, a Tiltólista szerint nem tiltott gyógyászati alternatívákat. Amennyibben ilyenek nincsenek, folyamodjon TUE-engedélyért (gyógyászati célú mentességért).
 
Ezután vegye fel a kapcsolatot a HUNADO-val versenyzői szintjének és a TUE alkalmazás követelményeinek meghatározásához.
 
Nemzeti szintű sportoló:
Amennyiben megállapítást nyer, hogy Ön nemzeti szintű sportoló, akkor kérelmét a HUNADO-nál előzetesen kell beadnia – amint erre szükség van –, kivéve, ha vészhelyzet vagy kivételes körülmény áll fenn.

Arról, hogy mi minősül nemzeti szintű (országos) sportolónak, alább tájékozódhat:
http://www.antidopping.hu/Sportolok/Osszefoglalo_a_nemzeti_orszagos_szintu_sportolok_kotelezettsegeirol.html

Kizárólag versenyen tiltott anyagok esetén legalább 30 nappal a következő versenye előtt kell kérelmeznie gyógyászati célú mentességét. Kérjük, olvassa el a „Milyen módon kell benyújtani a TUE iránti kérelmet?” című részt.

Amennyiben Ön nem nemzeti- vagy nemzetközi szintű sportoló, akkor jogosult visszamenőleges hatályú TUE engedélyt kérelmezni a HUNADO vagy bármely más doppingellenes szervezet (ADO) által elvégzett doppingellenőrzés után.

Fontos:
 
A HUNADO által kiadott TUE csak nemzeti szinten érvényes. Amennyiben Ön nemzetközi szintű sportoló, vagy nemzetközi szintű sportoló lesz, vagy jelentős eseményen vesz részt (például Olimpiai játékok), úgy ez a TUE csak akkor lesz érvényes, ha az illetékes Nemzetközi Szövetség (IF) vagy a jelentős eseményt rendező szervezet (MEO) elismeri. Az Ön felelőssége ellenőrizni, hogy az ilyen IF vagy MEO automatikusan elismeri-e-e a HUNADO gyógyászati célú mentességét.
 
A HUNADO segítséget nyújt Önnek a versenyzési szint és a TUE alkalmazás követelményeinek meghatározásában, és amennyiben erre szüksége van, segítséget nyújt Önnek HUNADO-s gyógyászati célú mentességének nemzetközi szövetség vagy jelentős eseményt rendező szervezet általi elismertetésében. Kérjük, ezen esetekben forduljon munkatársainkhoz a tuebizottsag@antidopping.hu e-mail címen.
 

KAPHATOK VISSZAMENŐLEGES HATÁLYÚ GYÓGYÁSZATI CÉLÚ MENTESSÉGET?


Csak azon esetekben kérvényezhet visszamenőleges hatályú TUE-engedélyt (gyógyászati célú mentességet), amennyiben:
 
 • Sürgősségi ellátásra vagy sürgős orvosi kezelésre volt szüksége;
 • Nem volt elegendő idő, lehetőség, van más kivételes körülmények akadályozták a sportolót abban, hogy a mintavétel előtt TUE-kérelmet nyújtson be (vagy hogy a TUEC azt elbírálja);
 • A HUNADO doppingellenes szabályai szerint Önnek nem volt engedélye vagy kötelessége előzetesen TUE-engedélyért folyamodni;
 • Ön alacsonyabb szintű sportoló, aki nem tartozik Nemzetközi Szövetség vagy Nemzeti Doppingellenes Szervezet joghatósága alá, és tesztelték; vagy
 • A sportoló versenyidőszakon kívül - gyógyászati céllal – olyan tiltott anyagot használt, ami csak versenyidőszakon belül tiltott (pl.: glükokortikoidok).
 
Kivételes körülmények között, és a Gyógyászati célú mentességekre vonatkozó nemzetközi szabvány bármely más rendelkezésétől függetlenül, egy sportoló akkor kérelmezheti és kaphatja meg egy tiltott anyag vagy tiltott módszer általa történő gyógyászati célú használatára a visszamenőleges hatályú TUE-engedélyt, ha - a Szabályzat céljára tekintettel – Részére nyilvánvalóan méltánytalan lenne nem megadni a visszamenőleges hatályú TUE-t.
 
Ez az egyedülálló visszamenőleges hatályú TUE csak a WADA előzetes jóváhagyásával adható meg (és a WADA saját belátása szerint egyetérthet vagy utasíthatja el a HUNADO döntését).
 
Nemzetközi szintű és nemzeti szintű sportolónak nem minősülő sportolók esetében a doppingellenes szervezet a WADA előzetes jóváhagyása nélkül fogadhatja el egy sportoló visszamenőleges hatályú TUE-re vonatkozó kérelmét, a WADA ugyanakkor az ügyet felülvizsgálhatja és a saját belátása szerint érthet egyet a doppingellenes szervezet döntésével, vagy utasíthatja el azt. 

Fontos:
 
Tiltott szer vagy módszer használata gyógyászati célú mentesség nélkül doppingellenes szabálysértést valósíthat meg.
 
Abban az esetben, ha a mintavételt követően visszamenőleges hatályú gyógyászati célú mentességre van szüksége, javasoljuk, hogy készítse elő orvosi dokumentumait a kérelem azonnali benyújtásához.
 

MILYEN MÓDON KELL BENYÚJTANI A TUE IRÁNTI KÉRELMET?


Az javasoljuk, hogy TUE kérelmét az ADAMS rendszeren keresztül nyújtsa be a kapcsolódó orvosi iratokkal együtt. Amennyiben nincs ADAMS fiókja, úgy az info@antidopping.hu e-mail címen tudja azt igényelni kollegáinktól.
 
Egyéb esetben kérjük, töltse le az antidopping.hu oldalról a Gyógyászati célú mentesség engedélyezéséhez szükséges kérelmet. Amennyiben azt hiánytalanul kitöltötte és aláírta, kérjük, a tuebizottsag@antidopping.hu e-mail címre küldje el kollégáinknak, a kapcsolódó orvosi iratokkal együtt.
 
Kérelmét olvashatóan, nyomtatott nagybetűvel vagy számítógéppel töltse ki.
 
Orvosi iratainak tartalmaznia kell: 
 • Átfogó kórtörténetét, beleértve az eredetileg diagnosztizáló orvos(ok) dokumentációját (amennyiben lehetséges),
 • Az alkalmazás szempontjából releváns vizsgálatok, laboratóriumi vizsgálatok és képalkotó vizsgálatok eredményeit.
Kérjük, legyen figyelemmel arra, hogy a hiányos vagy olvashatatlan kérelmek be nem nyújtottnak tekintendők, azokat kollégáink visszaküldik kitöltésre és ismételt benyújtásra.
A kérelem helyes és tejes kitöltése érdekében javasoljuk, hogy Ön és kezelőorvosa tanulmányozzák a WADA ellenőrző listáját a TUE kérelmekhez, valamint az TUEC döntését támogató orvosi információkat.
 
Javasoljuk, hogy őrizze meg a TUE kérelem teljes másolatát és a kérelem alátámasztására benyújtott valamennyi orvosi iratot, ami igazolja, hogy kérelme benyújtásra került.
 

ÉRVÉNYES-E A TUE ENGEDÉLYEM (GYÓGYÁSZATI CÉLÚ MENTESSÉGEM) JELENTŐS SPORTESEMÉNYEN (PL.: AZ OLIMPIÁN)?


A jelentős eseményt rendező szervezetek (MEO) előírják a sportolók számára, hogy kérjék a már megadott TUE-engedélyük (gyógyászati célú mentességük) elismertetését, amennyiben tiltott anyagot vagy módszert szeretnének használni az esemény kapcsán és korábban megadott TUE-engedéllyel rendelkeznek.
 
Ha tehát Ön rendelkezik a HUNADO által kiadott TUE-engedéllyel, és versenyezni fog jelentős eseményen, például az olimpiai játékokon, úgy javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a MEO-val (pl.: a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal), hogy tájékoztatást kapjon az elismerési folyamatról.
 

MENNYI IDŐN BELÜL KERÜLNEK ELBÍRÁLÁSRA A TUE-KÉRELMEK?A HUNADO TUE Bizottságának a teljes - a szükséges orvosi információk csatolásával beadott – és olvashatóan kitöltött kérelem kézhezvételétől számított 21 napon belül hozza meg határozatát. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az olvashatatlanul, vagy a hiányosan kitöltött kérelmeket be nem nyújtottnak kell tekinteni.
 

MI TÖRTÉNIK, HA MEG KELL ÚJÍTANOM a TUE-ENGEDÉLYEMET?


Valamennyi TUE-engedély (gyógyászati célú mentesség) meghatározott időtartamra szól, azaz a terminus végén automatikusan lejár. Amennyiben továbbra is használni kívánja a tiltott szert vagy alkalmazni kívánja a tiltott módszert, úgy az Ön felelőssége, hogy még a lejárati idő előtt új kérelmet nyújtson be friss orvosi információkkal annak érdekében, hogy a döntés meghozatalához elegendő idő álljon rendelkezésre a jelenlegi TUE-engedélye lejárta előtt.

Fontos:
 
Egy esetleges mintavételt követően a tiltott szer vagy módszer jelenlétének, használatának, birtoklásának vagy beadásának összhangban kell állnia a megadott TUE-engedély feltételeivel (dózis, mennyiség, adagolás). Abban az esetben, ha a TUE-engedély megadását követően a sportolónak a TUE-engedélyben meghatározottaktól lényegesen eltérő adagolással, gyakorisággal, alkalmazási módon vagy időtartamban van szüksége a tiltott anyagra vagy tiltott módszerre, nagy valószínűség szerint új TUE-engedélyért folyamodnia, ezért kérjük, ilyen esetben vegye fel a kapcsolatot a HUNADO-val. Egyes anyagok és adagok, pl.: inzulin gyakran módosításra kerülnek a kezelés során, és ezeket a lehetséges ingadozásokat a kezelőorvosnak meg kell említenie a TUE kérelemben, és ezeket általában a TUEC is elfogadja.
 

MI TÖRTÉNIK, HA TUE-KÉRELMEM ELUTASÍTÁSRA KERÜLT?


A TUE-kérelem elutasításáról szóló határozat írásbeli magyarázatot tartalmaz az elutasítás okáról, okairól. Amennyiben az elutasítás oka nem világos az Ön számára, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a HUNADO TUE Bizottságával (tuebizottsag@antidopping.hu), hogy pontosan megtudja, miért utasították el kérelmét. Előfordulhat, hogy kérelméből fontos információk, különösen diagnosztikai teszt, laboratóriumi eredmények stb. hiányoztak. Ebben az esetben javasoljuk, hogy ismételten adja be kérelmét. Mindazonáltal Ön jogosult fellebbezést benyújtani az elutasító határozat ellen az alábbiak szerint.
 
Felülvizsgálatra irányuló kérelmét a TUEC határozat kézhezvételétől számított 14 napon belül kell benyújtania a HUNADO-hoz. A felülvizsgálat iránti kérelem benyújtásakor a TUE bizottság elnöke 3 tagot nevez ki a felülvizsgálati kérelem elbírálására. Az eredeti kérelmet elbíráló tagok nem nevezhetők ki a megtámadott határozat felülvizsgálatára. A HUNADO a felülvizsgálati kérelemről haladéktalanul értesíti a WADA-t.
 
A TUE bizottság a sportoló indokai alapján felülvizsgálja a megtámadott határozatot, és saját belátása szerint módosíthatja vagy megerősítheti a megtámadott határozatot.
 
 • Amennyiben a TUE bizottság a sportoló kérelmének megfelelő döntést hoz, úgy a sportolót nem illeti meg a fellebbezési jog az újonnan meghozott határozat ellen.
 • A sportoló számára kedvezőtlen felülvizsgálatot követően (nem megadott TUE-engedély) a sportolót megilleti a fellebbezés a felülvizsgált döntés ellen és a sportoló a Magyar Sport Állandó Választottbírósághoz fordulhat a HUNADO Doppingellenes Szabályzatának 13.2.2. pontja szerint.

MI A TEENDŐM, HA A NEMZETKÖZI SZÖVETSÉG NEM FOGADJA EL A HUNADO ÁLTAL KIÁLLÍTOTT TUE-ENGEDÉLYT?Önnek vagy a HUNADO-nak 21 nap áll rendelkezésére, hogy az elutasításról szóló értesítést követően az ügyet felülvizsgálat céljából a WADA elé terjessze. Ehhez meg kell küldenie a HUNADO-nak már benyújtott információt, amelyre a TUEC döntését alapozta, online vagy ajánlott levélben a következő címre:
 
WADA Medical Department
World Anti-Doping Agency
Stock Exchange Tower
800 Place Victoria (Suite 1700)
P.O. Box 120
Montreal (Quebec) H4Z 1B7
Canada

A gyorsabb ügyintézés érdekében javasoljuk, hogy a WADA-t email útján keresse fel (medical@wada-ama.org) és tegye másolatba a HUNADO munkatársát is (tuetitkar@antidopping.hu).

A WADA döntésének meghozataláig a HUNADO által megadott TUE-engedély (gyógyászati célú mentesség) csak a nemzeti szintű versenyekre és a versenyen kívüli tesztekre lesz érvényes. Ha az ügyet nem terjesztik a WADA elé felülvizsgálat céljából, úgy a HUNADO-nak kell döntenie arról, hogy az eredeti TUE-engedély továbbra is érvényes marad-e a nemzeti szintű versenyen és versenyen kívüli tesztelésekre.


 

FOLYAMATÁBRÁK A TUE ELJÁRÁSHOZMILYEN MÓDON KEZELIK AZ EGYÉSZSÉGÜGYI ADATAIMAT?


A TUE-kérelemben szereplő valamennyi információt, ideértve az alátámasztó orvosi információkat, valamint a TUE-kérelem értékelésével kapcsolatos minden egyéb információt szigorúan bizalmasan kezeljük, a HUNADO adatkezelési tájékoztatójával és a hatályos jogszabályok előírásaival, valamint az ADAMS sportoló tájékoztatójában szereplő irányelvekkel összhangban. Tájékoztatjuk, hogy a TUEC minden tagját, valamint a TUE-kérelméhez és kapcsolódó információhoz hozzáférő meghatározott személyeket (a sportolói nyilatkozatban leírtak szerint) szakmai vagy szerződéses titoktartási kötelezettség terheli.
 
Kérjük, gondosan olvassa el a sportolói nyilatkozatának feltételeit. Különösképpen vegye figyelembe, hogy amennyiben vissza kívánja vonni a HUNADO TUE bizottságának azon jogát, hogy a sportolói nyilatkozattal összhangban megszerezze a TUE iránti kérelméhez kapcsolódó információit, a TUE-kérelmét jóváhagyás nélkül visszavontnak tekintjük.
 
A TUE kérelmével kapcsolatos adatait a HUNADO és bármely más felhatalmazott címzett csak addig tárolja, amíg az a sportoló nyilatkozatában meghatározott célokhoz szükséges, összhangban a WADA személyes adatok kezelésére irányadó nemzetközi szabványával.
 

KAPCSOLAT


Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos további kérdéseivel keressen bennünket a dpo@antidopping.hu e-mail címen.
 
Ha kétségei merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy melyik szervezetnél kell benyújtania kérelmét, illetve az elismerési folyamatot illetően, vagy bármilyen más kérdése lenne a gyógyászati célú mentességgel kapcsolatban, kérjük, forduljon a HUNADO TUE bizottsághoz (tuebizottsag@antidopping.hu).
 

EGYÉB HASZNOS LINKEK: 


További fontos információkat a WADA oldalán, a keresőbe a "TUE" szóösszetételt beütve talál
WADA Anti-Doping Education and Learning (ADEL)

TUE információs vonal:
Telefon: 
+36-70/3379-984
+36-70/1997-062

E-mail:
tuebizottsag@antidopping.hu
 


​Szabályzatok:


A Magyar TUE Biztottság összetétele:

 • Dr. Kovács Rita
 • Dr. Laki István
 • Dr. Nagyné Dr. Varga Nóra
 • Dr. Osváth Péter
 • Dr. Szöllősi Zoltán
 • Dr. Tóth Szabolcs