Magyar Antidopping Csoport

Doppingellenes minőségpolitika

A doppingellenes tevékenység célja, hogy megőrizze azt, ami valójában értékes a sportban. Erre a legfőbb értékre gyakran hivatkozunk úgy, hogy ez a ”sport szelleme”, és ez, az olimpiai eszme veleje és lényege, amely nem más, mint becsületesen játszani. A sport filozófiája az emberi test, lélek és szellem ünnepe, és fontos emberi értékek jellemzik:

 • Etika, fair-play és becsület 
 • Egészség
 • Kitűnő teljesítmény
 • Jellem és műveltség
 • Vidámság és öröm
 • Csapatmunka
 • Eltökéltség és elhivatottság
 • A szabályok és a jog tisztelete
 • Önbecsülés és más résztvevők tisztelete
 • Bátorság
 • Közösség és szolidaritás 

 „A dopping alapjaiban ellentétes a sporttal”
 

A Magyar Antidopping Csoport doppingellenes tevékenységének legfontosabb célja, hogy a mindenkor érvényben lévő jogszabályi és egyéb szabályozási háttér alapján érvényt szerezzen a nem megengedett teljesítményfokozás tilalmának, és ezzel megvalósítsa és megőrizze a „sport szellemiségét”.

A Magyar Antidopping Csoport és a Nemzetközi Doppingellenes Szervezet (WADA) doppingellenes programjának közös célja:

 • A sportolók azon jogának védelme, hogy doppingmentes környezetben sportolhassanak, így biztosítva az egész világon a sportolók egészségét, a sportszerűséget és az esélyegyenlőséget, valamint
 • Biztosítani az összehangolt, koordinált és hatékony doppingellenes programok meglétét nemzetközi és nemzeti szinten a dopping kimutatása, az elrettentés és a megelőzés terén.

A Magyar Antidopping Csoport „ars poeticájának” alapgondolatai:

 • Egészségvédelem
 • Elhivatottság
 • Szilárd erkölcs
 • Szabályok és jog tisztelete
 • Csapatmunka
 • A Magyar Antidopping Csoport valamennyi munkatársának szilárd elkötelezettsége a tiszta, doppingmentes sport és a fair play irányába
 • Ellenőrizhetőség
 • Pontosság
 • Emberség
 • Magas színvonalú munkavégzés
 • A munkavégzés és az egyes munkafolyamatok folyamatos ellenőrzése, elemzése, és fejlesztése
 • A vevői elégedettség mérése, a visszajelzések folyamatos gyűjtése, mérése, elemzése, és ezek alapján a munkavégzés optimalizálása
 • A társadalmi és szakmai kapcsolatok építése, a sport és a sportegészségügy szereplőivel való összefogás és együttműködés
 

Jelmondatunk: „A becsületes játék az egyetlen út!”

A Magyar Antidopping Csoport doppingellenes tevékenységének feladatai:

Biztosítani az összehangolt, koordinált és hatékony doppingellenes törekvéseket. Végrehajtani, átláthatóvá és ellenőrizhetővé tenni az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárság, a Magyar Olimpiai Bizottság, valamint a Nemzetközi Doppingellenes Szervezet (WADA) által meghatározott feladatokat. 

Jelen szabálykönyv az a dokumentum, amely a nemzetközi doppingellenes program irányelvein alapszik (WADA Kódex), harmonizálva a hazai vonatkozó jogszabályokkal, és a gyakorlattal.

A célkitűzéseink megvalósítása érdekében olyan hatékony ISO 9001:2015 szabvány szerint kialakított minőségirányítási rendszert vezettünk be és működtetünk folyamatosan, amely biztosítja szolgáltatásaink és tevékenységünk állandó, kiváló minőségét, és folyamatos fejlesztését.

A Magyar Antidopping Csoport doppingellenes tevékenységgel kapcsolatos minőségi célkitűzéseit időközönként felülvizsgáljuk, és lebontjuk szervezetünk minden szintjére, érintve valamennyi funkciót, és eljuttatva minden munkatársunkhoz.

A Magyar Antidopping Csoport minden munkatársa számára biztosítjuk a folyamatos szakmai és minőségügyi képzés lehetőségét, hogy a minőség javításában aktívak és eredményesek legyenek. Elvárjuk, hogy személyes tudásukkal és felelősségükkel járuljanak hozzá céljaink eléréséhez.

Tudatában vagyunk annak, hogy céljainkat csak stratégiai szövetségeseinkkel – a beszállítóinkkal -, illetve szerződéses partnereinkkel együtt, közös munkával érhetjük el. Együttműködésünk során, a folyamatos tájékoztatással és a kölcsönös kommunikációval kívánjuk erősíteni körükben a minőségirányítás jelentőségét és hasznát.

Magyar Antidopping Csoport
Ügyvezető igazgató

2021.02.01.