Magyar Antidopping Csoport

Új doppingellenes jogszabály kihirdetése


A Magyar Közlöny 2021. évi 121. számában közzétételre került a 363/2021 (VI.28) sz. Korm. rendelet a doppingellenes tevékenység szabályairól. Az új Kormányrendelet a kihirdetést követő 10. napon lép hatályba, azzal egyidőben pedig hatályát veszti a korábbi, 43/2011-es doppingellenes kormányrendelet is.
Az új jogszabály - hosszas előkészítő munka során - a WADA és a HUNADO munkatársaival együttműködésben került megszövegezésre, és azt a WADA a hatályos, 2021-es nemzetközi doppingellenes szabályoknak mindenben maradéktalanul megfelelő jogszabályként ismerte el. 

A jogszabály szövege itt érhető el