Magyar Antidopping Csoport

Tájékoztató a doppingellenőrzések újraindulásáról

Tisztelt Sportolók!

Amint az mindannyiuk előtt ismert, az elmúlt hónapban - a sportolók és a doppingellenőrzésben résztvevő személyzet egészségének védelme érdekében - a magyarországi doppingellenőrzések átmenetileg szüneteltek. Tekintettel azonban a Kormány által 2020. május 4. napjával életbe lépett, - a sportrendezvények nézők nélkül történő megtarthatóságára, valamint a szervezett edzések megkezdésére is kiterjedő enyhítéseire, a Nemzeti Doppingellenes Szervezet (HUNADO) vezetése az éves doppingellenőrzési program folytatásáról határozott.

A doppingellenőrzések szigorú óvintézkedések betartásával kezdődnek meg: a bevezetett eljárásrend az Osztrák Nemzeti Doppingellenes Szervezettel együttműködésben, a higiéniai és egészségügyi garanciák részletszabályai pedig a járványügyi szakértők, az EMMI Sportért Felelős Államtitkárság és a MOB Orvosi Bizottság kontrollja és szakmai jóváhagyása mellett kerültek kidolgozásra.

 

A doppingellenőrzések lebonyolítása

Tájékoztatjuk, hogy a közegészségügyi helyzet és a járvány elleni védekezés jelen szakaszában a doppingellenőrzések előre bejelentett módon veszik kezdetüket, az alábbiak szerint:

  1. az ellenőrizni kívánt sportolókkal a HUNADO kollégái előzetesen telefonon és/vagy e-mailben veszik fel a kapcsolatot az ADAMS-ben rögzített elérhetőségi adatok alapján;
  2. rövid adategyeztetést követően a mintavétel dátuma a sportolóval egyeztetve kerül meghatározásra,
  3. munkatársunk az adategyeztetés után megküldi a mintavételre történő kijelölés részleteit a sportoló ADAMS-ben rögzített email címére, az ily módon megküldött e-mail, a megküldését követő 24 óra elteltével kézbesítettnek tekintendő.

Tájékoztatjuk, hogy a mintavételekre egy e célból kijelölt, az egészségügyi biztonsági előírásoknak megfelelő mintavételi helyiségben kerül sor. A mintavételek elsődleges helyszíne: LifeLike Egészségügyi és Mozgásdiagnosztikai Központ (1138 Budapest, Latorca utca 02.).
Biztonsági és higiéniai intézkedések

 

A mintavételi helyiségbe való belépést megelőzően és a mintavétel során mind a sportolók, mind a doppingellenőrök a HUNADO mintavételekre irányadó, szigorú COVID-19 egészségügyi protokollja szerint kötelesek eljárni. A protokollról és az óvintézkedésekről (a szükséges távolság megtartás, szájmaszk viselése, kézfertőtlenítés, lábzsák használata etc.) a doppingellenőrök adnak további felvilágosítást. A biztonsági eszközöket a HUNADO teljes egészében biztosítja a sportolók részére.

 

Mintaszolgáltatási kötelezettség

Tájékoztatjuk, hogy a sportolók mintaszolgáltatási kötelezettsége továbbra is változatlanul fennáll, ezen kötelezettség alól csak a megfelelő járványügyi / orvosi igazolás előzetes bemutatása alapozhat meg kivételt, a mintamegtagadásra irányuló magatartások pedig doppingvétséget alapozhatnak meg!

Együttműködésüket megköszönve és mindannyiuknak jó egészséget kívánva:
Magyar Antidopping Csoport
HUNADO