Magyar Antidopping Csoport

A WADA 2019. ÉVI DOPPINGVIZSGÁLATI SZÁMOK (TESTING FIGURES) JELENTÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓJA

 Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) 2020. december 18-án közzétette a jelentését a 2019-ben elvégzett doppingvizsgálati darabszámokról. A 355 oldalas dokumentum számos táblázatban − elrendelő szervezet, sportágak, vizsgálati típusok, vizsgálati fajták szerint – részletezi az előző évben elvégzett doppingvizsgálatokat.

Ez a jelentés – eltérően a korábbi évektől – csak az ADAMS rendszerben jelentett doppingvizsgálatokat tartalmazza, azaz nem foglalja magában az egyes laboratóriumok ADAMS rendszeren kívül lejelentett vizsgálatait.
  
Összefoglaló adatok
 
A jelentés fő megállapításai a következők.
  • Az összes ellenőrzött minták száma 5,5 %-kal nőtt: 2019 – 278.047 db, 2018 – 263.519 db.
  • A pozitív vizsgálati eredmények[1] tekintetében minimális csökkenés figyelhető meg: 2019-ben 0,97 % volt az arány (2.702 pozitív minta), míg 2018-ban 1,05 % (2.774 pozitív minta).
  • A WADA-akkreditált laborok közel 60 %-a több mintát értékelt 2019-ben, mint egy évvel korábban.
  • A közvetlenül – nem biológiai útlevél céljából – értékelt vérminták aránya 9,11 %-ra változott (25.339 minta) a 2018. évi 9,30 % után (24.495 minta).
  • A biológiai útlevél céljából vett vérminták (vérparaméterek elemzése) száma is emelkedett: 36.401-re nőtt 2019-ben (2018: 31.265).
A 2014-2019. években az alábbiak szerint alakultak a minták, illetve a pozitív vizsgálati eredmények számai.
 
    2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018
Olimpiai sportágak Mintavétel 186.723 196.581 193.345 205.405 220.659 227.032 + 2,9 %
Pozitív minta 1.440 1.634 1.927 1.575 1.659 1.519 – 8,4 %
Pozitív arány 0,77 % 0,83 % 1,00 % 0,76 % 0,75  % 0,67 % – 10,7 %
Nem olimpiai sportágak Mintavétel 31.039 32.831 36.169 39.827 42.860 51.015 + 19,0 %
Pozitív minta 847 888 1.105 1.174 1.115 1.183 + 6,1 %
Pozitív arány 2,73 % 2,70 % 3,06 % 2,95 % 2,60 % 2,32 % – 10,8 %
Összesen Mintavétel 217.762 229.412 229.514 245.232 263.519 278.047 + 5,5 %
Pozitív minta 2.287 2.522 3.032 2.749 2.774 2.702 – 2,6 %
Pozitív arány 1,05 % 1,10 % 1,32 % 1,12 % 1,05 % 0,97 % – 7,6 %
 
Biológiai útlevél – növekvő alkalmazás
 
A biológiai útlevél céljából (vérparaméterek meghatározása érdekében) gyűjtött vérminták tekintetében is előrelépés történt 2019-ben:
  • 25 nemzetközi szövetség jelentett adatot a biológiai útlevél hematológiai moduljába (2018: 26);
  • 68 nemzeti doppingellenes szervezet szolgáltatott adatot (2018: 59);
  • a biológiai útlevél felállítása céljából vett vérminták száma 36.401 db-ra nőtt a 2018. évi 31.265 db-ról (+ 16,4 %).
A biológiai útlevél szteroid moduljának központi módszereként alkalmazott izotóparány-mérés (GC/C/IRMS)[2] számai az alábbiak szerint alakultak.
 
  2018 2019 Változás
Vizsgált minták száma 5.231 5.661 + 8,2 %
Pozitív vizsgálati eredmény (AAF) 184 146 – 20,7 %
Pozitív arány 3,52 % 2,58 % – 27,0 %
 
 
Sportágspecifikus mérési ajánlások (TDSSA) – jelentős növekedés az alkalmazásban
 
A WADA 2015 óta három tiltott anyag[3] vonatkozásában sportáganként, illetve szakáganként minimális vizsgálati arányt javasol a nemzeti doppingellenes szervezetek számára a doppingvizsgálatok tervezése és elvégzése során. Az alábbi táblázatok jól mutatják, hogy mind a gyűjtött minták száma, mind a bekapcsolódó sportágak, illetve ellenőrzési hatóságok, mind pedig a pozitív minták száma évről évre emelkedik.
 
Eritropoézist elősegítő ágensek (EPO) 2015 2016 2017 2018 2019
Vizsgált vizeletminták száma 32.999 43.246 44.322 47.955 51.929
Vizsgált vérminták száma 3.219 3.464 4.531 4.792 3.757
Összes minta száma 36.218 46.710 48.853 52.747 55.686
Pozitív vizeletminták 45 44 56 61 78
Pozitív vérminták 1 22 29 16 14
Összes pozitív minta 46 66 85 77 92
Sportágak száma 94 108 116 118 120
Ellenőrzési hatóságok száma 183 212 220 229 243
 
Növekedési hormon (GH) 2015 2016 2017 2018 2019
Izoform teszt 11.082 11.555 13.474 15.487 17.393
Biomarker teszt 2.182 5.983 7.008 8.755 6.790
Összes teszt 13.264 17.538 20.482 24.242 24.183
Sportágak száma 74 68 90 99 103
Ellenőrzési hatóságok száma 103 111 124 137 156
Pozitív vizsgálati eredmény (AAF) 4 6 0 2 6
 
 
GHRH/GHRP 2015 2016 2017 2018 2019
Vizsgált minták száma 21.654 42.730 57.869 60.964 66.990
Sportágak száma 88 111 119 124 126
Ellenőrzési hatóságok száma 145 207 218 231 234
Pozitív vizsgálati eredmény (AAF) 14 15 19 21 26
 
A 2019. évben gyűjtött minták összesítését az alábbi táblázat tartalmazza.
 
  Mintaszám Atipikus eredmény[4] Pozitív eredmény
ADAMS-ben rögzített vizeletminta 252.708 379 2.680
ADAMS-ben rögzített vérminta 25.339 12 22
Biológiai útlevél céljából vett vérminta 36.401
Összesen 314.448[5] 391 2.702
 

[1] A pozitív vizsgálati eredmény (AAF = Adverse Analitical Finding) nem összekeverendő a doppingvétséggel (ADRV = Anti-Doping Rule Violation). Pozitív vizsgálati eredményből csak a WADA Kódexnek megfelelő doppingeljárás után lehet doppingvétség, ha a sportoló nem rendelkezik gyógyászati célú mentességgel (TUE engedély), és/vagy a mintavétel során nem történt nyilvánvaló eltérés a WADA standardjaitól.
[2] A módszer lényege, hogy ún. gázkromatográfiai eljárással meghatározzák, hogy adott sportoló mintájában kimutatott férfi hormonok forrása a saját szervezet termelése (endogén), vagy külső bevitel (exogén). Ez utóbbi minősül tiltott teljesítményfokozásnak.
[3] A három tiltott anyag a következő: 1. eritropoézist elősegítő ágensek (EPO), 2. növekedési hormon (GH), 3. növekedési hormon felszabadítását elősegítő hormon (GHRH/GHRP).
[4] Atipikus vizsgálati eredmény (Atypical Finding = ATF): a WADA által meghatározott olyan mérési értékek, amelyek – bár nem minősülnek pozitív eredménynek, de − a természetes értékeket jelentős mértékben meghaladják, és ezek elérése esetén további (célzott) vizsgálatok válnak szükségessé. Ilyen értékek kerültek maghatározásra például a növekedési hormonra, illetve a tesztoszteron/epitesztoszteron arányra vonatkozóan.
[5] Az összes gyűjtött minta (314.448), illetve az összes mintavételi szám (278.047) különbségét a biológiai útlevél céljából vett vérminták száma (36.401) adja.