Magyar Antidopping Csoport

Sportolókkal és sportszakemberekkel összefüggésben végzett adatkezelésünk

A Nemzeti Doppingellenes Szervezet (HUNADO) feladatkörét ellátó Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft. adatkezelői minőségében jár el azon sportolók és sportszakemberek  vonatkozásában, akik

  1. a HUNADO Doppingellenes Szabályzatának 1.4 pontja alapján nemzeti (országos) szintű sportolónak minősülnek (nemzeti szintű sportolók); és/vagy
  2.  nemzeti szintű besorolásuktól függetlenül átestek már doppingellenőrzésen, holléti információt szolgáltatnak, vagy gyógyászati célú mentességért folyamodtak.

Sportolóként vagy sportzakemberként kérjük, olvassal el adatkezelési tájékoztatónkat.

Nemzeti (országos) szintű sportolók adatainak a kezelése
Az 1. pontba tortozó sporotlók  egyes személyes adataikat a HUNADO által a sportpolitikáért felelős szakminisztérium szakmai felügyelete mellett lérehozott elektronikus, internetalapú rendszerben kötelesek regisztrálni. A regisztráció célja, hogy a HUNADO a nemzeti (országos) szintű sportolókat mint "kiemelt" sportolókat:

  1. doppingellenes felvilágosítás céljából;
  2. abból a célból, hogy nemzeti nyilvántartott vizsgálati csoportba emelésük esetén e tényről, valamint a holléti információ-szolgáltatási kötelezettségükről értesítse; és
  3. előre bejelentett doppingellenőrzések lebonyolítása céljából megkeresse.

Az adatkezelés céljáról, a tárolt adatok köréről, valamint az adatkezelés időtartamáról szóló összefoglalót alább találja:

Arról, hogy ki minősül nemzeti (országos) szintű sportolónak, ide kattintva tájékozódhat.

Az ADAMS-ben tárolt adatok
A hatályos szabályok szerint egyes sportolói adatok, így különösen a mintavételek adatai, a megadott gyógyászati célú mentességek (TUE), a sportolók által szolgáltatott holléti információk, valamint ez egyes doppingvétségek  a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) által fenntartott és működtetett ADAMS rendszerben (Anti-Doping Administration & Management System) rendszer kerülnek rögzítésre.
Az ADAMS-ben tárolt adatok köréről, az adatkezelés részletes céljairól, valamint az adatkezelés időtartamáról alább tájékozódhat:

Az ADAMS adatkezelési szabályzatát és a kapcsolódó Jognyilatkozatot alább olvashatja el. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a lenti dokumentumokat a WADA fogadta el és léptette életbe az Egységes Európai Adatvédelmi Rendelet (GDPR) hatálybalépésével, HUNADO csupán az említett dokumentumok magyar nyelvre fordításával kíván a sportolók (és személyzetük) segítségére lenni:

Kattintson ide, ha meg kívánja tekinteni a WADA adatvédelmi szabályzatát.