Magyar Antidopping Csoport

Magyar Antidopping Csoport Hírlevél 2023/02

Kedves Olvasóink
 
Ezúton értesítem önöket, hogy 2023. február. 01-től, a Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft. mint a Nemzeti Doppingellenes Szervezet feladat- és jogkörét ellátó szervezet (HUNADO) a doppingellenőrzések lebonyolítási árát az alábbiak szerint határozza meg:
 
A mintavétel alatti doppingellenőri óradíj (egyéb humán egészségügyi szolgáltatás) 12.500,- Ft/fő (melyet 240.-Ft/km útiköltség, esetenként szállás-, étkezési díj egészíthet ki).
 
Minden levételre került minta esetén, mintánként 18.000,- Ft egységcsomag árat számítunk fel. Amennyiben a sportoló hibájából a mintavételi eszköz sérül, és ezért új egységcsomag kerül felhasználásra, úgy ennek költsége a mintavételt megrendelő szervezetet terheli.
Megrendelés esetén helyszíni kábítószer-ellenőrzést (Multidrug Test 10) és alkohol tesztet végzünk, mely vizsgálatok esetén, azonnali eredményt adunk, de laboratóriumi analízis csak a helyszínen történt vizsgálat pozitivitása esetén történik. A drog- és alkohol teszteknél használt felszerelések egységcsomag ára, a vizelet mintavételeknél használatosakéval megegyezik.  A helyszíni tesztek során, esetleges pozitivitás esetén a kötelező, WADA akkreditált laboratóriumban történő analízis, illetve, ha szükséges az igazságügyi toxikológiai szakvélemény költsége a megrendelőt terheli.    
 
A továbbiakban sem kerül kiszámlázásra a doppingellenőrök utazás alatti óradíja.
 
A doppingellenőrzések alkalmával a megrendelőt terheli a helyszínen, a megfelelő mennyiségű folyadék biztosítása (bontatlan csomagolású, palackozott, 0,5l kiszerelésű ásványvíz) a vizsgálatra kijelölt sportolók számára. Amennyiben ez a biztosítandó feltétel nem teljesül, és a doppingellenőrzés során nem áll megfelelő mennyiségű folyadék a sportolók rendelkezésére, úgy a helyszínen az ellenőr a beszerzést lebonyolítja, de a felmerülő költségek továbbra is a megrendelőt terhelik, és kiszámlázásra kerülnek.
 
3-nál több sportoló doppingellenőrzése során, a kísérő (chaperone) személyzet biztosítása a megrendelő feladata, de szükség esetén, a nemzetközi előírásoknak megfelelő doppingvizsgálat szakszerű lebonyolítása érdekében, előzetes egyeztetés után, a Magyar Antidopping Csoport is vállalja kísérő személyek biztosítását.
A delegált kísérő személyre (chaperone) vonatkozó előírás a WADA mintavételekre vonatkozó nemzetközi szabványa – International Standard for Testing and Investigation – alapján: nagykorú személy, aki teljesíti az összeférhetetlenségre vonatkozó WADA előírást, amennyiben „sem ő, sem családtagja adott sportágban sem sportolóként, sem edzőként, sem egyéb adminisztratív munkakörben (versenybíró, játékvezető, egészségügyi ellátó személyzet stb.) nem vesz részt, illetve legalább egy idegen nyelven (praktikusan angol nyelven) társalgási szinten kommunikál.
A doppingellenőrzésekre vonatkozó megrendeléseket, az eseményt megelőzően minimum 3 nappal korábban kérjük eljuttatni a Magyar Antidopping Csoport részére. Amennyiben az írásbeli megrendelés megérkezése, és a mintavétel időpontja között kevesebb, mint 3 nap áll rendelkezésre, akkor a mintavétel teljes költségét illetően 25% felárat számítunk fel (kivéve csúcs-, illetve szint hitelesítésénél). 
 
A doppingellenőrzések megrendelését továbbra is a Magyar Antidopping Csoporthoz kérjük eljuttatni írásban, email-ben, vagy levélben a következő címre:
    
Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft.
     Levelezési cím: 1146. Budapest, Thököly út 31-33. B épület 201.
     e-mail: antidopping@antidopping.hu
     Tel: +36 1 273 1715        
 
A Magyar Antidopping Csoport, a Seibersdorfi WADA akkreditált laboratóriummal áll szerződéses jogviszonyban doppinganalízisek elvégzése céljából. Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Seibersdorfi WADA akkreditált laboratórium 2023. évre vonatkozó analízis árairól:
 • Egy vizeletminta teljes analízise: 94.000.- Ft. (a vizeletminta analízisének díja tartalmazza a minden vizeletmintából meghatározásra kerülő biológiai útlevél szteroid profil paramétereit, és azok elsődleges analitikai véleményezését. Amennyiben a biológiai útlevél paramétereinek eltérése miatt további vizsgálatokra van szükség, azok költségei, már ezen ár felett fizetendők.)
 • Vizeletmintából történő ESAs (EPO) vizsgálat mintánkénti költsége, az általános vizelet analízisén felül: 89.000.- Ft.
 • Vérmintából történő ESAs (EPO) vizsgálat mintánkénti költsége: 89.000.-Ft.
 • Vérmintából történő vér-transzfúzióra utaló vizsgálat mintánkénti költsége: az analízis a Lausanne-i, Kölni vagy Római WADA akkreditált laboratóriumban történik, egyedi ár alapján.
 • Inzulin vizsgálat: az analízis a Kölni WADA akkreditált laboratóriumban történik, egyedi ár alapján.
 • T/E > 4 eredmény esetén IRMS izotóp arány mérés mintánkénti költsége: 120.000.- Ft.
 • WADA által kötelezően előírt u.n. steroid profile confirmation vizsgálat: 180.000.-Ft.
 • Növekedési hormon (HGH) meghatározás vérből (HGH isoform teszt): 88.000.- Ft.
 • Növekedési hormon felszabadulását segítő peptidek, illetve egyéb növekedési faktorok (GHRP / GHRF) meghatározása vizeletből: 85.000.-Ft.
 • Biológiai Útlevél Programhoz vérparaméterek meghatározása: 62.000.- Ft.
 • Alkohol kvantitatív mennyiségi meghatározása vérből: 105.000.-Ft.
 • Versenyen kívüli időszakban történt kábítószer-ellenőrzés pozitivitása esetén, igazságügyi toxikológiai szakvélemény: 85.000.-Ft.
 • Sürgősségi felár hétvégén elvégzett laboratóriumi analízis esetén, a minta számától függetlenül: 70.000.-Ft.
 
Felhívom szíves figyelmét, hogy a laboratóriumi analízisek forintban meghatározott árának év közbeni változtatási jogát, - a forint / euró árfolyam változásának függvényében – a Magyar Antidopping Csoport fenntartja. A laboratóriumi vizsgálatok aktuális forintban meghatározott ára megtalálható a Magyar Antidopping Csoport honlapján: www.antidopping.hu  
 
Alacsony fajsúlyú minta esetén a hatályos Nemzetközi Szabvány (International Standard for Testing and Investigation) értelmében legalább még egy mintavételt kell végrehajtani.

Felhívom szíves figyelmét, hogy ilyen esetben minden további minta is analízisre kerül, és valamennyi, az alacsony fajsúly miatt vizsgálatra került minta analízisének költségét a doppingellenőrzést elrendelő szervezetnek kell fizetnie.

A minták laboratóriumba történő eljuttatását a Magyar Antidopping Csoport 7 munkanapon belül vállalja.
Egy-egy mintavétel esetén a mintaszállítás költségét a Magyar Antidopping Csoport – HUNADO magára vállalja, és nem kerül külön kiszámlázásra, azonban nagyobb sportesemények jelentősebb számú mintavétele esetén a biztonsági mintaszállítás költsége felszámításra és kiszámlázásra kerül.

A Seibersdorfi (Ausztria) WADA akkreditált Laboratóriumba történő mintaszállítás díja: 90.000.-Ft

Természetesen sürgősségi – 24 órán belüli - mintaszállításra is van lehetőség, melynek ára 120.000.- Ft, a szállítandó minta számától függetlenül.
48 órán belüli, sürgősségi analízis elrendelése esetén, a minta sürgősségi laboratóriumba történő szállításának költsége is kiszámlázásra kerül.
 
Hazai rendezésű világesemények doppingellenőrzésének költségei:
Nagy örömünkre egyre több hazai rendezésű világeseményre kerül sor Magyarországon, és az Önök kiváló munkájának eredményeként egyöntetű a vélemény szerte a világon, hogy a Magyarországon megrendezett sportversenyek magas színvonalúak és sikeresek.
A nemzetközi gyakorlat szerint, a hazai rendezésű nemzetközi sportversenyek (Világbajnokság, Európa-bajnokság, Világkupa stb.) esetében a doppingellenőrzések szakmai koordinációja és felügyelete – a mintavételek számának, típusának, és a kiegészítő analízisek elvégzésének elrendelése - a sportág Nemzetközi Sportszövetségének hatásköre, a doppingellenőrzések költségeinek finanszírozása azonban a hazai Szervezőbizottság és/vagy a Nemzeti Sportszövetség feladata. A nemzetközi sportesemények doppingellenőrzései során levételre került minták felelőse, és az eredmények kezelője (Testing és Results management Authority) a Nemzetközi Sportszövetség, tehát az eredményekre vonatkozóan a mintavételeket végző szervezet (Sample Collection Authority), a Magyar Antidopping Csoport (HUNADO) sem kap automatikusan értesítést, illetve nem bír felhatalmazással, hogy az eredményeket kommunikálja, ezért az eredmények vonatkozásában minden esetben a sportág Nemzetközi Sportszövetségéhez kell fordulni.

Ha az eredmények kezelőjeként, a Nemzetközi Sportszövetség további vizsgálatokat (pl.: steroid profile confirmation vagy IRMS vizsgálat), vagy kiegészítő analíziseket (pl.: vizelet / vér ESAs (EPO) analízis, vagy GHRF/GHRP analízis stb.) ír elő, akkor ezt sajnálatos módon a hazai Szervezőbizottságnak és/vagy a Nemzeti Sportszövetségnek kell finanszíroznia, ha csak a Nemzetközi Sportszövetség másként nem rendeli, és át nem vállalja a költségeket.

A Nemzetközi Sportszövetségekkel és a WADA-val való kapcsolattartást, egyeztetést, és a doppingellenőrzésekhez kapcsolódó valamennyi adminisztratív feladatot a Magyar Antidopping Csoport (HUNADO) vállalja (pl.: a doppingellenőrzések ADAMS rendszerben történő rögzítése).
A hazai rendezésű nemzetközi sportversenyek, világesemények doppingellenőrzéseinek teljes körű lebonyolítása, valamint 20 mintavétel feletti megrendelés esetén minden esetben egyedi megállapodás alapján történik az árkalkuláció, a fenti árak csak tájékoztató jellegűek, de egy-egy nemzetközi esemény egyedi jellege miatt nem automatikusan értendők.

A kiemelt hazai rendezésű nemzetközi sportesemények doppingellenőrzésének szervezésére, koordinálására, lebonyolítására, és az eseményhez kapcsolódó WADA által kötelezően előírt NADO-feladatok ellátására vonatkozóan, a pénzügyi teljesítést vállaló Szervezettel, vagy Gazdasági Társasággal, a Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft. (HUNADO) az eseményhez kapcsolódó feladatokat, adatokat és vállalásokat részletesen tartalmazó külön, egyedi megállapodást köt. Az egyedi megállapodást jóváhagyólag a szakmai felügyeletet ellátó hazai Szervezőbizottságnak és/vagy Nemzeti Sportszövetségnek akkor is alá kell írnia, ha a pénzügyi teljesítésre a Szervezőbizottság és/vagy a Nemzeti Sportszövetség egy független Gazdasági Társaságot, vagy egyéb Szervezetet kért fel, és jelölt meg.
 
A gyakorlati tapasztalatok alapján olyan helyzet is előfordulhat, hogy szakértői elemzés, vagy valamilyen speciális laboratórium vizsgálat céljából, a Nemzetközi Sportszövetség elrendeli egy minta másik WADA akkreditált Laboratóriumba történő szállítását, és ott végezteti el a kijelölt vizsgálatokat. Ilyenkor ezen minták szállításának és vizsgálatának költségeit is sajnálatos módon a hazai Szervezőbizottságnak és/vagy a Nemzeti Sportszövetségnek kell finanszíroznia, ha csak a Nemzetközi Sportszövetség másként nem rendeli, és át nem vállalja a költségeket.
A Nemzetközi Szövetségek által elrendelt szakértői elemzések és kiegészítő analitikai vizsgálatok elrendeléséről a Magyar Antidopping Csoport értesítést küld az érintett hazai Szervezőbizottság és/vagy Nemzeti Sportszövetség részére.
 
Sajnálatos módon a SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány elleni védekezés, illetve az egészségügyi védőfelszerelések beszerzése és használata, és a doppingellenőri állomány folyamatos szűrése (antigén és/vagy PCR teszt) előre nem látható költségeket generál, melyről minden megrendelés esetén, az aktuális járványhelyzetnek megfelelően, írásban tájékoztatjuk a megrendelőt.
 
Tisztelettel felhívom szíves figyelmét, hogy a WADA Sportág-specifikus kötelezően elvégzendő kiegészítő analízisekre vonatkozó jelenlege hatályos Technikai Dokumentuma WADA TD2023SSA (8. verzió), minden megrendelő szervezet számára, és minden elvégzett doppingellenőrzésre kötelezően vonatkozik! 

A Sportág-specifikus kötelezően elvégzendő kiegészítő analízisekre vonatkozó technikai dokumentum a WADA honlapján az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/2023-01/tdssa_version_8.0_final_clean.pdf
A Magyar Antidopping Csoport az állami keret terhére elvégzett doppingellenőrzések esetében vállalja a kötelező kiegészítő analízisek elvégzését és finanszírozását, de a szövetségi megrendelések esetében erre az állami keretben nincsen forrás, így az egész évi szövetségi megrendeléseket év végén a Magyar Antidopping Csoport összesíti, a mindenkor hatályos Technikai Dokumentum előirányzata alapján a kötelező kiegészítő analíziseket elrendeli, és ezen vizsgálatok költségét, kénytelen a Nemzeti Sportszövetségek részére kiszámlázni. Tisztelettel kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.
 
A hatályos, doppingellenes tevékenységet szabályozó 363/2021-es Kormányrendelet értelmében, a HUNADO társadalmi (egészségnevelő, egészségmegőrző), valamint sportszakmai ismeretterjesztő, felvilágosító tevékenységet végez, a sportolók részére szánt táplálék- és étrend-kiegészítők alkalmazásával és veszélyeivel, a mindenkor hatályos Tiltólistával, a gyógyászati célú mentességgel, valamint a versenyen kívüli vizsgálat céljából történő rendelkezésre állásra vonatkozó előírásokkal kapcsolatosan. A sportszakmai ismeretterjesztés részeként, a HUNADO egy olimpiai ciklusban, azaz 4 évente egy alkalommal valamennyi hazai sportszövetség részére – felkérés alapján – térítésmentesen felvilágosító előadást tart.
A megrendelést, az eseményt megelőzően minimum 15 nappal kell eljuttatni a MACS részére, írásban. Az előadáshoz szóróanyag nem tartozik. A megrendelőnek a helyszínen biztosítania kell a diavetítéshez szükséges eszközöket (laptop, projektor).

A térítésmentes alkalmon felül, minden egyéb doppingellenes felvilágosító előadás (személyes jelenlét) szolgáltatási díja:
 • nettó 50.000.- Ft Budapesten;
 • nettó 100.000.- Ft vidéki helyszín esetén, a távolságtól függetlenül;
Előadás megrendelésére és megtartására online formában is van mód, mely szolgáltatás díja: nettó 20.000.-Ft.

Idegen nyelvű előadás (angol, orosz) díja Magyarország területén belül, egyéni megbeszélés alapján.
Az előadás anyaga a Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft. szellemi tulajdona. Az előadás rögzítése és sokszorosítása külön engedély nélkül tilos, ez irányú kérés esetén előre, írásbeli megkeresés szükséges.
Évi 4 db felvilágosító előadás megrendelése esetén, külön megállapodás alapján, egyedi díj kerülhet megállapításra.
A HUNADO által vállalt megelőző, felvilágosító tevékenység részét képezi továbbá a hosszú évek óta nagy sikerrel működő MACS Információs sátor kitelepítése kiemelt hazai rendezésű sporteseményekre. Az információs sátor a WADA Outreach Edukációs Program részét képezi, ahol a Magyar Antidopping Csoport saját kiadású felvilágosító kiadványaival, több nyelven hozzáférhető ún. WADA-kvízzel, és doppingellenes felvilágosító előadásokkal jelenik meg. A nagy sikerre való tekintettel, az Információs sátor kitelepítéseket, a Magyar Antidopping Csoport Olimpiai évben 3 alkalommal, nem Olimpiai évben 2 alkalommal ingyenesen vállalja, melyre vonatkozóan az egyes hazai Sportszövetségek pályázhatnak.
A pályázható térítésmentes alkalmakon kívül, természetesen térítés ellenében is van mód az Információs sátor kitelepülésének igénybevételére, a következő díjak alapján:

- Budapest területén – beltéri elhelyezkedés: nettó 180.000.-Ft / kültéri elhelyezkedés: nettó 220.000.-Ft
- Vidéki helyszínen – beltéri elhelyezkedés: nettó 250.000.-Ft / kültéri elhelyezkedés: nettó 290.000.-Ft

A WADA előírásai alapján, a program során kiosztandó doppingellenes feliratokkal, és a HUNADO logójával ellátott kis értékű ajándéktárgyak beszerzési költségét a fenti ár tartalmazza.
 
A nemzetközi gyakorlat alapján ma már kiemelt nemzetközi sportesemény (pláne utánpótláskorú sportolók versenye esetében) nem rendezhető meg doppingellenes felvilágosító program működtetése, és sportolóknak, sportszakembereknek szóló doppingellenes információs standok helyszíni felállítása nélkül. A Magyar Antidopping Csoportnak nagy gyakorlata van ezen nemzetközi rendezvényeken doppingellenes felvilágosító programok - u.n. WADA Outreach Program – megszervezésében és működtetésében.

Felhívom tisztelt figyelmét, hogy nemzetközi sportesemény hazai megrendezésére való pályázatuk során mindig vegyék figyelembe, és tervezzék be a doppingellenes felvilágosító programok költségeit. A WADA előírásai alapján, a program során doppingellenes feliratokkal, a HUNADO vagy a Nemzetközi Sportszövetség logójával ellátott kis értékű ajándéktárgyakat kell szétosztani a WADA kvízt helyesen kitöltők között. Ezen ajándéktárgyak beszerzésének költsége elsősorban darabszám függő, ezért a fenti árajánlat nem tartalmazza, az adott eseményre szólóan külön megállapodás tárgyát képezi.
 
A megrendeléseket írásban, e-mailben vagy levélben a következő címre kérjük eljuttatni:
Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft.
     Levelezési cím: 1146. Budapest, Thököly út 31-33. B épület 201.
     e-mail: edukacio@antidopping.hu
     Tel: +36 1 273 1715
 
Szeretném szíves figyelmét felhívni, hogy azon Sportszövetségektől, vagy Sportszervezetektől, melyeknek a Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft. felé lejárt, és ki nem fizetett tartozása van, további megrendelést, a számla maradéktalan kiegyenlítéséig nem fogadunk el.

Továbbá a Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft. Követelés kezelési szabályzata értelmében, a határidőn túl kifizetett tételek után, késedelmi kamatot vagyunk kénytelenek felszámolni.
 
Munkájukhoz további sok sikert, és eredményes évet kívánok!

 
                                          Tisztelettel:
 
                                                                             Dr. Tiszeker Ágnes sk.
                                                                                      ügyvezető igazgató
                                                           Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft.
                                                                                            HUNADO