Magyar Antidopping Csoport

Magyar Antidopping Csoport Hírlevél 2023/01

Doppingvizsgálati számok jelentése (2021)

A 311 oldalas dokumentum számos táblázatban − elrendelő szervezet, sportágak, vizsgálati típusok, vizsgálati fajták szerint – részletezi a tokiói olimpia évében elvégzett doppingvizsgálatokat.
Ez a jelentés csak az ADAMS rendszerben jelentett doppingvizsgálatokat tartalmazza, azaz nem foglalja magában az egyes laboratóriumok ADAMS rendszeren kívül lejelentett vizsgálatait.

Összefoglaló adatok

A jelentés fő megállapításai a következők.

  • Az összes ellenőrzött minták száma 61,2 %-kal nőtt: 2021 – 241.430 db, 2020 – 149.758 db. A vizsgált minták számának ilyen arányú növekedése azzal is összefüggésben áll, hogy 2020-ban a koronavírus-járvány jelentősen akadályozta a doppingellenőrzések rendszeres elvégzését.

  • A pozitív vizsgálati eredmények[1] tekintetében csökkenés figyelhető meg: 2021-ben 0,65 % volt az arány (1.560 pozitív minta), míg 2020-ban 0,67 % (1.009 pozitív minta).

  • A WADA-akkreditált laborok több mintát értékeltek 2021-ben, mint egy évvel korábban.

  • A közvetlenül – nem biológiai útlevél céljából – értékelt vérminták aránya 9,3 %-ra emelkedett (22.398 minta) a 2020. évi 7,3 % után (10.940 minta).

  • A biológiai útlevél céljából vett vérminták száma (vérparaméterek elemzése) jelentősen emelkedett: 30.821-re nőtt 2021-ben (2020: 22.666).

  • A növekedési hormon esetében pozitív minták száma 2021-ben 7 db volt (2020: 1 db), és a WADA történetében először a biomarker módszerrel is kimutatásra került ez a tiltott szer.

A 2016-2021. években az alábbiak szerint alakultak a minták, illetve a pozitív vizsgálati eredmények számai.

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2021/2020

Olimpiai sportágak

Mintavétel

193.345

205.405

220.659

227.032

127.483

207.008

+ 62,4 %

Pozitív minta

1.927

1.575

1.659

1.519

612

1.013

+ 65,5 %

Pozitív arány

1,00 %

0,76 %

0,75  %

0,67 %

0,48 %

0,48 %

 

Nem olimpiai sportágak

Mintavétel

36.169

39.827

42.860

51.015

22.275

34.422

+ 54,5 %

Pozitív minta

1.105

1.174

1.115

1.183

397

547

+ 37,8 %

Pozitív arány

3,06 %

2,95 %

2,60 %

2,32 %

1,78 %

1,59 %

 

Összesen

Mintavétel

229.514

245.232

263.519

278.047

149.758

241.430

+ 61,2 %

Pozitív minta

3.032

2.749

2.774

2.702

1.009

1.560

+ 54,6 %

Pozitív arány

1,32 %

1,12 %

1,05 %

0,97 %

0,67 %

0,65 %

 

Biológiai útlevél
 

A biológiai útlevél céljából (vérparaméterek meghatározása érdekében) gyűjtött vérminták tekintetében növekedés figyelhető meg 2021-ben:

  • 26 nemzetközi szövetség jelentett adatot a biológiai útlevél hematológiai moduljába (2020: 24);

  • 72 nemzeti doppingellenes szervezet szolgáltatott adatot (2020: 60);

  • a biológiai útlevél felállítása céljából vett vérminták száma 30.831 db-ra nőtt a 2020. évi 22.666 db-ról (+ 36,0 %).

A biológiai útlevél szteroid moduljának központi módszereként alkalmazott izotóparány-mérés (GC/C/IRMS)[2] számai az alábbiak szerint alakultak.

 

2020

2021

Változás

Vizsgált minták száma

3.588

4.422

+ 23,2 %

Pozitív vizsgálati eredmény (AAF)

47

93

+ 97,9 %

Pozitív arány

1,31 %

2,10 %

 


Sportágspecifikus mérési ajánlások (TDSSA) – jelentős növekedés az alkalmazásban
 
A WADA 2015 óta három tiltott anyag[3] vonatkozásában sportáganként, illetve szakáganként minimális vizsgálati arányt javasol a doppingellenes szervezetek számára a doppingvizsgálatok tervezése és elvégzése során. Az alábbi táblázatok jól mutatják, hogy 2021-ben mind a gyűjtött minták száma, mind a bekapcsolódó sportágak, illetve ellenőrzési hatóságok, mind pedig a pozitív minták száma csökkent.

Eritropoézist elősegítő ágensek (EPO)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Vizsgált vizeletminták száma

43.246

44.322

47.955

51.929

35.947

50.940

Vizsgált vérminták száma

3.464

4.531

4.792

3.757

1.845

4.953

Összes minta száma

46.710

48.853

52.747

55.686

37.792

55.893

Pozitív vizeletminták

44

56

61

78

29

52

Pozitív vérminták

22

29

16

14

3

14

Összes pozitív minta

66

85

77

92

32

66

Sportágak száma

108

116

118

120

102

100

Ellenőrzési hatóságok száma

212

220

229

243

197

217

 

Növekedési hormon (GH)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Izoform teszt

11.555

13.474

15.487

17.393

7.509

14.734

Biomarker teszt

5.983

7.008

8.755

6.790

2.855

4.720

Összes teszt

17.538

20.482

24.242

24.183

10.364

19.454

Sportágak száma

68

90

99

103

82

84

Ellenőrzési hatóságok száma

111

124

137

156

114

130

Pozitív vizsgálati eredmény (AAF)

6

0

2

6

1

7

 

GHRH/GHRP

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Vizsgált minták száma

42.730

57.869

60.964

66.990

46.341

65.170

Sportágak száma

111

119

124

126

102

104

Ellenőrzési hatóságok száma

207

218

231

234

199

222

Pozitív vizsgálati eredmény (AAF)

15

19

21

26

13

7

 
A 2021. évben gyűjtött minták összesítését az alábbi táblázat tartalmazza.

 

Mintaszám

Atipikus eredmény[4]

Pozitív eredmény

ADAMS-ben rögzített vizeletminta

219.122

294

1.530

ADAMS-ben rögzített vérminta

21.340

18

28

ADAMS-ben rögzített szárított vércsepp módszer (DBS)

968

2

Biológiai útlevél céljából vett vérminta

30.821

Összesen

272.251[5]

312

1.560

Az összefoglaló eredetiben itt olvasható.

[1] A pozitív vizsgálati eredmény (AAF = Adverse Analitical Finding) nem összekeverendő a doppingvétséggel (ADRV = Anti-Doping Rule Violation). Pozitív vizsgálati eredményből csak a WADA Kódexnek megfelelő doppingeljárás után lehet doppingvétség, ha a sportoló nem rendelkezik gyógyászati célú mentességgel (TUE engedély), és/vagy a mintavétel során nem történt nyilvánvaló eltérés a WADA standardjaitól.

[2] A módszer lényege, hogy ún. gázkromatográfiai eljárással meghatározzák, hogy adott sportoló mintájában kimutatott férfi hormonok forrása a saját szervezet termelése (endogén), vagy külső bevitel (exogén). Ez utóbbi minősül tiltott teljesítményfokozásnak.

[3] A három tiltott anyag a következő: 1. eritropoézist elősegítő ágensek (EPO), 2. növekedési hormon (GH), 3. növekedési hormon felszabadítását elősegítő hormon (GHRH/GHRP).

[4] Atipikus vizsgálati eredmény (Atypical Finding = ATF): a WADA által meghatározott olyan mérési értékek, amelyek – bár nem minősülnek pozitív eredménynek, de − a természetes értékeket jelentős mértékben meghaladják, és ezek elérése esetén további (célzott) vizsgálatok válnak szükségessé. Ilyen értékek kerültek maghatározásra például a növekedési hormonra, illetve a tesztoszteron/epitesztoszteron arányra vonatkozóan.

[5] Az összes gyűjtött minta (272.251), illetve az összes mintavételi szám (241.430) különbségét a biológiai útlevél céljából vett vérminták száma (30.821) adja. 

A HUNADO munkatársai