Magyar Antidopping Csoport

Magyar Antidopping Csoport Hírlevél 2021/05

Kedves Olvasóink!

Alább találják a WADA éves jelentését:
 
A WADA éves jelentése (2020)
 
A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) 2021. november 4-én közzétette a 2020. évi éves jelentését. A 136 oldalas dokumentum részletesen ismerteti a WADA előző évi tevékenységét, emellett azonban számos adatot közöl a szervezet működéséről.
 
Szervezet
 • A WADA fő döntéshozó testületét, az Alapítói Tanácsot 38 fő alkotja.
 • Az eljárásokat meghatározó legfőbb testület, a Végrehajtó Bizottság 12 főből áll, az operatív vezetést pedig a 17 fős menedzsment biztosítja.
 • A szervezet 144 alkalmazottat foglalkoztat (2019: 127 fő, 2018: 117 fő, 2017: 98 fő, 2016: 88 fő), ebből 48 fő több mint 5 éve szolgálja a doppingellenes mozgalmat. A foglalkoztatottak nagy része (121 fő) a szervezet székhelyén, Montrealban tevékenykedik, további 12 személy pedig Lausanne-ban.
 • A WADA szervezeti egységei 51 országban tevékenykednek[1].
Doppingvizsgálatok[2]

Az egyes években megállapított doppingvétségeket az alábbi táblázat foglalja össze.
Év Doppingvétségek
száma
Érintett országok száma Érintett sportágak száma Analitikai pozitív esetek[3] Nem analitikai pozitív esetek[4]
2015 1.929 122 85 1.649 280
2016 1.595 117 112 1.326 269
2017 1.804 114 93 1.459 345
2018 1.923 117 92 1.640 283

Az előző évek teljes vizsgálati darabszámait a következő táblázat mutatja (az ADAMS rendszerbe jelentett eredmények alapján).
  Minták száma Vizelet Vér Biológiai útlevél Versenyen (vizelet + vér) Versenyen kívül (vizelet + vér) Pozitív vizsgálati eredmény
2016 257.687 212.208 17.306 28.173 128.819 128.868 3.032
2017 274.362 224.167 21.065 29.130 139.322 135.040 2.749
2018 294.784 239.024 24.495 31.265 142.230 152.554 2.771
2019 314.448[5] 252.708 25.339 36.401 149.190 165.258 2.702
2020 172.184 138.469 11.017 22.698 58.793 113.391 1.239

Az általános vizeletanalízisen kívüli vizsgálatok fő adatai is kiemelésre kerültek[6].
  EPO
  2015 2016 2017 2018 2019 2020
Vizsgálatok száma 36.218 46.710 48.853 51.643 55.578 37.399
Alkalmazó hatóság 183 212 220 229 244 162
Érintett sportág 94 108 116 118 120 95
Pozitív eredmény 46 66 85 77 92 31
 
  Növekedési hormon
  2015 2016 2017 2018 2019 2020
Vizsgálatok száma 13.264 17.538 20.482 24.242 24.181 10.365
Alkalmazó hatóság 103 111 124 137 150 108
Érintett sportág 74 68 90 99 103 78
Pozitív eredmény 4 6 0 2 6 1
 
  Növekedési hormont felszabadító hormonok (GHRF)
  2015 2016 2017 2018 2019 2020
Vizsgálatok száma 21.654 42.730 57.869 60.964 59.406 46.163
Alkalmazó hatóság 145 207 218 231 234 172
Érintett sportág 88 111 119 124 126 97
Pozitív eredmény 14 15 19 21 26 9

Jogi ügyek
A doppingellenes szervezetek döntései közül 2.978 esetről értesült a WADA, amelyek közül több mint 120 esetet vizsgált felül. Ezek közül
 • 17 esetben fordult a Nemzetközi Sport Választott Bírósághoz (CAS);
 • 1 esetben pedig a WADA lett az alperes.
  2020. évi ügyek 2020 előtti ügyek
CAS jóváhagyta a fellebbezést 3 2
CAS elutasította a fellebbezést    
CAS-nál visszavonták a fellebbezést 1  
CAS-nál folyamatban van (beleértve azt az esetet, ahol a WADA az alperes) 13 1
Nemzeti szinten jóváhagyták a fellebbezést 2  
Nemzeti szinten elutasították 1  
Nemzeti szinten folyamatban van 3  
Összesen 23 3

A fentieken kívül a WADA három esetben volt alperes, de mindhárom ügyet megnyerte.

Kutatási programok
 • 2001 óta a WADA több mint 83 millió dollárt költött kutatási programokra, amelyhez a forrásokat a kormányok, a NOB, illetve további WADA tagországok biztosították. A kutatási programok száma meghaladja az 500-at.
 • A WADÁ-hoz 2020-ban 72 pályázat érkezett be különböző kutatási programokra, amelyek közül 19 került elfogadásra. Ezekre a WADA 2,5 millió dolláros pénzügyi támogatást biztosít.
Pénzügyi adatok
 
A WADA 2020. évi eredménykimutatását – a 2017-2019. évi adatokkal összehasonlítva – az alábbi táblázat tartalmazza (millió USD-ben).
Tétel 2017 2018 2019 2020
Éves hozzájárulások 29,78 32,41 34,55 36,65
Adományok 1,87 2,73 3,07 1,68
Egyéb 0,31 0,25 0,43 0,20
Összes bevétel (A) 31,96 35,39 38,05 38,53
                                      
Személyi jellegű ráfordítások (bérek, járulékok) 12,35 14,06 15,73 17,93
Szakértői díjak 3,51 3,44 6,89 5,73
Kutatási támogatások 2,49 1,77 2,31 1,39
Utazási és szállási költségek 3,43 4,27 3,97 0,58
Adminisztrációs költségek 2,41 2,69 2,93 1,92
Értékcsökkenés (amortizációs költségek) 2,21 2,76 3,28 4,11
Informatikai költségek 1,42 1,48 1,31 1,25
Doppingellenőrzési költségek 0,84 0,61 0,53 0,30
Egyéb 1,52 1,63 0,89 0,68
Összes költség és ráfordítás (B) 30,18 32,71 37,84 33,89
         
Alaptevékenység eredménye (A – B) + 1,78 + 2,68 + 0,21 + 4,64
Pénzügyi műveletek eredménye (C) + 0,79 + 0,37 + 0,36 + 0,55
         
EREDMÉNY (A – B + C) + 2,57 + 3,05 + 0,57 + 5,19

A WADA pénzügyi kimutatásaiban az alábbi érdekes adatok találhatók.
 • A szervezet 2015-ben és 2016-ban egyaránt veszteséges volt. A két év együttes vesztesége 1,9 millió USD volt, azonban 2017-ben már 2,57 millió USD, 2018-ban pedig 3,05 millió USD nyereséget könyvelt el. 2019-ben az eredménye mérséklődött, de még mindig pozitív (0,57 millió USD). 2020-ban – a koronavírus-járvány miatt – a költségek és ráfordítások csökkentek, a bevételek azonban változatlan szinten maradtak, így a WADA történelmi (5 millió dollárt meghaladó) profitot ért el.
   
 • A vagyoni helyzete továbbra is kiváló: 57,8 millió USD értékű összes eszközzel rendelkezik, amiből 22,3 millió USD pénzeszköz, továbbá 19,7 millió USD befektetés.
   
 • Az éves hozzájárulások felét (18,073 millió USD) a NOB, a másik felét (18,391 millió USD) pedig az állami szektor biztosítja.
   
 • Az állami szektor hozzájárulása régiónként jelentős különbségeket mutat:
  • Amerika:         5,268 millió USD;
  • Európa:          9,018 millió USD;
  • Ázsia:             3,576 millió USD;
  • Afrika:             0,053 millió USD;
  • Óceánia:         0,476 millió USD.
    
 • A WADA a 2021-2022. évek pénzügyi terveiben a következő (összes) bevételekkel számol:
  • 2021:              43,41 millió USD;
  • 2022:              46,61 millió USD.

[1] A nemzeti doppingellenes szervezetek (NADO) nem tartoznak ide.
[2] A WADA minden évről két részletes kimutatást tesz közzé. Az egyik a Doppingvizsgálati számok jelentése (a 2019. évi jelentést 2020. december 18-án tették közzé), a másik pedig a Doppingvétségek jelentése, amelyet mindig a tárgyévet követő második évben jelentetik meg (a 2018. évi jelentés 2020. december 10-én került publikálásra). Ennél frissebb jelentések a mai napig nem kerültek publikálásra.
[3] Analitikai pozitív eset: pozitív vizsgálati eredmény alapján kerül megállapításra.
[4] Nem analitikai pozitív: pozitív vizsgálati eredmény nélkül, egyéb módon (pl. holléti nyilvántartási mulasztás, manipuláció, biológiai útlevél eltérések stb.) kerül megállapításra.
[5] A WADA Kódexet nem aláíró országok adatait is tartalmazza.
[6] A WADA 2015. január 1-jétől vezette be a Sportágspecifikus Vizsgálatok Technikai Dokumentumait (TDSSA). Ezek az általános vizeletanalízisen kívüli vizsgálatok eljárási rendjét, standardjait, módszereit és döntési határait tartalmazzák.


Ha hasznosnak találta tájékoztatónkat, köszönjük, hogy megosztja érdeklődő ismerőseivel.
 
Üdvözlettel
A HUNADO munkatársai